Organisatie

History Matters 010

Programmateam History Matters

 • Wim Reijnierse
 • Fariël Becker
 • Gijs Dreijer
 • Hiolanda Fortes
 • Marc van Staveren

Redactie

 • Hasna el Maroudi
 • Giovanni Burke
 • Loulou Drinkwaard

Onderwijs

 • Eline Rademakers

Productie

 • Dulcineia Lopes de Brito

Beeld & Communicatie

 • Fotografie: Nicky Angelina Visuals 
 • Registratie: Video Online Productions
 • Registratie: CMNITY
 • Communicatie: More Than Life
 • @beeld homepage editie 11: Cas Oorthuys / Nederlands Fotomuseum

Stichting GVGT

History Matters is een programma van de Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst. De stichting heeft als doel: het vergroten van de kennis en het bewustzijn van de geschiedenis die inwoners van Rotterdam met elkaar delen, ter vergroting van wederzijds begrip en respect en ter versterking van de multi-etnische samenleving in heden en toekomst. 

In het bijzonder stelt de stichting zich ten doel aandacht te schenken aan de gedeelde geschiedenis die direct of indirect het gevolg is van de rol die Nederland heeft gespeeld als koloniale mogendheid in verschillende delen van de wereld en de manier waarop die geschiedenis doorwerkt in hedendaagse beeldvorming en sociale en culturele codes. 

 

Bestuurders

 • Dhr. José Carlos Gonçalves, Voorzitter (Statutair).
 • Mw. Debbie Pope-van der Woerd, Vice-voorzitter en portefeuillehouder Communicatie en Organisatie
 • Mw. Shirley Lansdorf-Schulte, 1e Penningmeester (Statutair).
 • Dhr. Eugène Boeldak, 2e Penningmeester
 • Mw. Joan Legijem Linz-Mertodirjo, Secretaris (Statutair)
 • Mw. Mijiza Jonas, portefeuillehouder Vrijwilligersbeleid